جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مصرف > مصرف سرانه

مرجح

مصرف سرانه  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156980

این مفهوم را دانلود کن: