جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المؤسسات التجاریة  

نامرجح

  • الشرکات التجاریة
  • شرکات التجاریة
  • مؤسسات التجاریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157007

این مفهوم را دانلود کن: