جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات التجاریة > الاسطول التجاری

مرجح

الاسطول التجاری  

نامرجح

  • اسطول التجاری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157010

این مفهوم را دانلود کن: