جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت صنعتی > نظارت > نظارت فنی

مرجح

نظارت فنی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157021

این مفهوم را دانلود کن: