جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت صنعتی > نظارت > نظارت ماشینی

مرجح

نظارت ماشینی  

اعم

نامرجح

  • نظارت مکانیکی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157022

این مفهوم را دانلود کن: