جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > نظام های اقتصادی > نظام اقتصادی اشتراکی

مرجح

نظام اقتصادی اشتراکی  

نامرجح

  • جمع گرایی اقتصادی
  • نظام اقتصادی سوسیالیستی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157023

این مفهوم را دانلود کن: