جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النظم الأقتصادیة

مرجح

النظم الأقتصادیة  

نامرجح

  • الانظمة الاقتصادیة
  • انظمة الاقتصادیة
  • نظم الأقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157032

این مفهوم را دانلود کن: