جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > پول و بانک > نظام های پولی

مرجح

نظام های پولی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157034

این مفهوم را دانلود کن: