جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النظریات الأقتصادیة > نطریات النمو و التطور

مرجح

نطریات النمو و التطور  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157042

این مفهوم را دانلود کن: