جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> الأوضاع الاقتصادیة > الهیکلة الأقتصادیة > التقلبات الأقتصادیة

مرجح

التقلبات الأقتصادیة  

نامرجح

  • تقلبات الأقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157046

این مفهوم را دانلود کن: