جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

эҳтиёҷоти сармоя  

نامرجح

  • احتیاجات سرمایه
  • Ниёзҳое сармоеҳӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157048

این مفهوم را دانلود کن: