جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وام ها > وام بانکی

مرجح

وام بانکی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157055

این مفهوم را دانلود کن: