جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Займы > внешний заем

مرجح

внешний заем  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157056

این مفهوم را دانلود کن: