جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Financial Statements > Bankruptcy

مرجح

Bankruptcy  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157059

این مفهوم را دانلود کن: