جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Costs > Capital Costs

مرجح

Capital Costs  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157067

این مفهوم را دانلود کن: