جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

هزینه ها > هزینه های مصرفی

مرجح

هزینه های مصرفی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157072

این مفهوم را دانلود کن: