جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > مالیه > سرمایه گذاری > سرمایه گذاری معکوس

مرجح

سرمایه گذاری معکوس  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1606694

این مفهوم را دانلود کن: