جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

معیشت جامعه > چندشغلی

مرجح

چندشغلی  

نامرجح

  • تعدد مشاغل
  • چند معیشتی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1687368

این مفهوم را دانلود کن: