جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

серамал  

نامرجح

  • سیر عمل
  • чандшуғлӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1687368

این مفهوم را دانلود کن: