جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

توزیع > خرده فروشی

مرجح

خرده فروشی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693181

این مفهوم را دانلود کن: