جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التوزیع > البیع بالمفرد

مرجح

البیع بالمفرد  

نامرجح

  • بیع بالمفرد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693181

این مفهوم را دانلود کن: