جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التوزیع > البیع بالجمله

مرجح

البیع بالجمله  

نامرجح

  • بیع بالجمله

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693183

این مفهوم را دانلود کن: