جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاعتمادات > الأئتمانات الزراعیة

مرجح

الأئتمانات الزراعیة  

نامرجح

  • أئتمانات الزراعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693592

این مفهوم را دانلود کن: