جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تصدیر راس المال  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693770

این مفهوم را دانلود کن: