جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النفقات > النفقات الجاریة

مرجح

النفقات الجاریة  

نامرجح

  • نفقات الجاریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693952

این مفهوم را دانلود کن: