جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سود > سود باقیمانده

مرجح

سود باقیمانده  

اعم

نامرجح

  • سود اضافی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1708768

این مفهوم را دانلود کن: