جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

مرجح

 

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1709030

این مفهوم را دانلود کن: