جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الملکیة  

نامرجح

  • ملکیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1709890

این مفهوم را دانلود کن: