جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سیاست های مالی > بازار های مالی

مرجح

بازار های مالی  

نامرجح

  • بازار های سرمایه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa199547

این مفهوم را دانلود کن: