جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Cinwma Economics

مرجح

Cinwma Economics  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa266123

این مفهوم را دانلود کن: