جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Промышленности > صنایع متوسط (fa)

مرجح

صنایع متوسط (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa266297

این مفهوم را دانلود کن: