جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

دانه های روغنی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa307708

این مفهوم را دانلود کن: