جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Islamic Tax > Land Value Taxation

مرجح

Land Value Taxation  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa313836

این مفهوم را دانلود کن: