جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بازاریابی > بازار پردازی

مرجح

بازار پردازی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa322854

این مفهوم را دانلود کن: