جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Islamic Tax > Inheritance Without Inheritor

مرجح

Inheritance Without Inheritor  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa327790

این مفهوم را دانلود کن: