جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Educational Issues  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa1412332

این مفهوم را دانلود کن: