جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Social Learning  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa1423261

این مفهوم را دانلود کن: