جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Schools > Pre Schools

مرجح

Pre Schools  

اعم

نامرجح

  • Kindergartens

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159415

این مفهوم را دانلود کن: