جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Educational Levels > Secondary Education > Secondary Education (Vocational)

مرجح

Secondary Education (Vocational)  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159467

این مفهوم را دانلود کن: