جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

International Education  

نامرجح

  • Universal Education

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159481

این مفهوم را دانلود کن: