جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Universities > Faculties

مرجح

Faculties  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159653

این مفهوم را دانلود کن: