جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Parent Child Relations  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159741

این مفهوم را دانلود کن: