جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Education > Educational Systems

مرجح

Educational Systems  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159928

این مفهوم را دانلود کن: