جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Intelligence Quota  

نامرجح

  • I.Q.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa159953

این مفهوم را دانلود کن: