جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مسایل شهری > آلاینده های شهری

مرجح

آلاینده های شهری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa155987

این مفهوم را دانلود کن: