جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تاسیسات حمل و نقل > تاسیسات حمل و نقل زمینی

مرجح

تاسیسات حمل و نقل زمینی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156047

این مفهوم را دانلود کن: