جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جغرافیا > جغرافیای انسانی > جغرافیای اقتصادی

مرجح

جغرافیای اقتصادی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156086

این مفهوم را دانلود کن: