جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جغرافیا > جغرافیای انسانی

مرجح

جغرافیای انسانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156087

این مفهوم را دانلود کن: