جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

حمل و نقل > حمل و نقل منطقه ای

مرجح

حمل و نقل منطقه ای  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156125

این مفهوم را دانلود کن: