جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زمین شناسی > فسیل شناسی

مرجح

فسیل شناسی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156232

این مفهوم را دانلود کن: